پیام مدیر عامل بانک ملت به مناسبت روز دانشجو

بدون تردید دانش یکی از پیشران های اصلی توسعه و رونق پایدار است و تحول در کسب و کارهایی که ناشی از تغییرات آنی در نیازها و خواسته های مشتریان است امری ضروریست که بدون مهارت ورزی و کشف دانش ضمنی و نهفته کارکنان میسر نخواهدبود چرا که یکی از اساسی ترین مولفه های موفقیت سازمان ها در عصر جدید؛ بهره گیری حداکثری از کارکنان اثربخش دانشی و دانشکار است.

چنین نقش و جایگاهی موجب شده تا پیوند و وحدت صنعت و دانشگاه از راهبردهای اساسی و استراتژیک در جهت جاری سازی مفاهیم و مضامین دانش در نظام کسب و کار طرح شود و این مهم نیز بارها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور مورد تاکید قرار گیرد.

امروز بانک ملت نیز به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نهادهای مالی و اقتصادی کشور، ضمن نقش آفرینی در جهت گیری های جاری کشور و حمایت همه جانبه از شعار سال مبنی بر رونق تولید، راهبردهای رشد و تعالی را از طریق توسعه توانمندسازی کارکنان و مدیریت استعداد و خبره پروری در دستور قرار داده که پیش بینی مشوق های متنوع و متعدد علمی برای کارکنان، بسترساز توسعه و تعمیق فضای علمی بانک بوده، بطوریکه بانک ملت را به عنوان سازمان علمی و دانش محور نزد ذینفعان بانک مطرح نموده که یکی از نتایج آن؛ پیشتازی در حوزه فناوری و خلق مزیت پایدار در شبکه بانکی کشور است.

مع الوصف به مناسبت بزرگداشت روز 16 آذر؛ ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، روز دانشجو را که نقطه عطفی بر جنبش دانشجوئی و مصداق استقلال طلبی و آزادی خواهی و باور حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است و چنین تفکری جز هویت دانشجو و طیف فرهیخته کشور است را تبریک عرض می کنم چرا که این روز بزرگ مظهر آزادی و استکبارستیزی قشر فهیم و فرهیخته جامعه است و دانشجو مظهر بیداری و دانشگاه نماد آگاهی رسانی و مبدأ تحول است. امیدوارم تفکر سازنده و انقلابی و بینش عمیق فرهیختگان و نخبگان کشور بیش از پیش درخدمت تقویت ستون های مستحکم انقلاب اسلامی باشد.

 

دکتر محمد بیگدلی

print