پیام تهنیت روز کارمند از سوی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر حسین اجاقی مدیرعامل این شرکت طی پیامی چهارم شهریورماه روز کارمند را به کارکنان پرتلاش شرکت ساختمانی بانک ملت تبریک گفت.

در پیام تهنیت ایشان آمده است:

print