پایان عملیات بتن ریزی پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران واقع درمیدان سلماس به پایان عملیات بتن ریزی رسید.گفتنی است این پروژه از تخریب تا نوسازی بر عهده شرکت ساختمانی می باشد.

 

print