پارکینگ معین مال به استند خاک مجهز می شود

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، پاركينگ طبقاتي مجتمع تجاری و اداری  معین مال با داشتن استانداردهای به روز ايمني و ساخت و ساز اعم از ايجاد سازه نگهبان، گودبرداري اصولي، نظارت و كنترل دقيق و پوشش بيمه اي جهت ایمنی بیشتر با استقرار استند های خاک در طبقات استاندارد حداکثری پارکینگ ها، رعایت نموده است.

استند های خاک حاوی ماسه جهت پیشگیری و ایمنی بیشتر تعبیه شده اند.

print