وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مدیران ارشد بانک ملت از خدمت پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بانک ملت در دفاتر پیشخوان دولت رونمایی کرد.