نماسازی وید استوانه ای پروژه مجتمع جام خلیج فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر حسین اجاقی در بازدید از پروژه مجتمع جام خلیج فارس روند نصب شیشه های استیک وید استوانه ای را دنبال کردند. در این بازدید که از طبقات تجاری 2-، 1- و همکف در تاریخ 20 شهرویور ماه 1401 صورت پذیرفت، معاون فنی و اجرایی در کنار تیم مهندسان مشاور، پیمانکار و تیم فنی شرکت مستقر در محل پروژه ایشان را همراهی نمودند. همچنین بررسی چک لیست اقدامات طبقات تجاری و تاسیسات الکتریکال، مکانیکال و ابنیه از دیگر موضوعاتی بود که در این بازدید از سوی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت پی گرفته شد.

نصب شیشه های استیک وید استوانه ای علاوه بر ارتفاع حائز اهمیت موقعیت نما، به دلیل کرو بودن موضع از حساسیت ویژه ای برخوردار است. متریال به کار رفته و تیم انجام در این قسمت همچون نمای استیک ورودی پروژه می باشد. به علت ورود تجهیزات از ضلع جنوبی وید استوانه ای، در حال حاضر در ضلع شمالی یونیت های استیک که زیرسازی و انجام رانر آنها صوررت گرفته در حال نصب هستند. لازم به ذکر است نماسازی استیک وید استوانه ای  مشتمل بر طبقات رستوران و دو واحد دوبلکس اداری است. طبقه انتهایی وید شامل اتاق هواساز و آشپزخانه است که نمای آن در تاج (موضع زیر هلی پد) به صوت نمای خشک اجرا شده است. همچنین حدفاصل بین کرتین وال نما ضلع شمالی و جنوبی در کُرهای شرقی و غربی به صورت سرامیک خشک نماسازی شده است. اجرای طرح لووِر نیز در محل جانمایی آلیماک پس از برچیده شدن آن، با فراهم شدن بستر انجام صورت می گیرد.

 

 

 

print