نظارت بر قیمت مصالح ساختمانی به کجا رسید؟

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری ایسنا،با بیان اینکه قیمت‌های لجام گسیخته و بدون نظارت مصالح ساختمانی باید کنترل شود، گفت: در حال حاضر قیمتهایی که در بازار مصالح ساختمانی وجود دارد ربطی به تحریم و کرونا و مسایل بیرونی ندارد. عده ای سودجو و دلال بازار را در اختیار گرفته اند و نظارت بر بازار مصالح ساختمانی کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش قیمت سیمان وگچ در بازار گفت: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در روند ساخت و ساز مشکل ایجاد می کند و قیمتها که بالا برود در کار ساخت و ساز تاثیرگذار است. کارگران ساختمانی و انبوه سازان تحت تاثیر قیمتهای سرسام آور و چندبرابری مصالح گرفتار می شوند و ممکن است پروژه ها تا مدتها متوقف شود.

جالی خالی نظارت بر بازار مصالح ساختمانی

نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی در عین حال ورود سازمان بازرسی به موضوع افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی را خواستار شد و گفت: جای دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در کنترل قیمتها و مقابله با سودجویان و دلالان خالی است و لازم است برای تعدیل قیمتها،  سازمان بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان باید به این موضوع ورود کنند.

۸۰ درصد مصالح ساختمانی سر از بازار آزاد در می آورد!

به گفته ساداتی، مصرف کننده چندین برابر قیمت معمول مصالح می خرد در حالی که ۲۰ درصد تولیدات دست مصرف کننده می رسد و مابقی به بازار آزاد می رود؛ از این رو ورود و نظارت سازمان حمایت و سازمان بازرسی بر این مساله باعث می شود از افزایش های غیرمنطقی در بازار جلوگیری شود.

print