میلاد شمس الشموس حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) تهنیت و شادباش باد.

ای آستان قدس تو تنها پناه من*

ای چلچراغ چشم تو ، خورشید راه من*

ای مظهر عنایت حق هشتمین امام*

ای خاک پاک مرقد تو بوسه گاه من*

print