معرفی شرکت ساختمانی بانک ملت

شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۲ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۷۰۱۰۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ با تغییر نام شرکت بنام شرکت ساختمانی و راهبری ملت اقدام و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ بدلیل مشکلات اداره ثبت مجدداً با نام قبلی شرکت ساختمانی بانک ملت در اداره ثبت شرکت ها به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه چهارم، پلاک ۱۴ ثبت و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ به موجب روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ با شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز ادغام شده است.

 

print