معاون جدید فنی و اجرایی شرکت ساختمانی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  طی احکامی از سوی مدیر عامل شرکت، دکتر حسین اجاقی، معاون فنی و اجرایی این شرکت تغییر کرد.

فرزین جمالی فروز که سابقاً معاون فنی و اجرایی شرکت را عهده دار بود به عنوان مشاور مدیر عامل و مهدی خواری به عنوان معاون فنی و اجرایی شرکت در امور فنی جایگزین ایشان شدند.

در این مراسم دکتر اجاقی از فعالیت های  مهندس جمالی فروز قدردانی و برای دکتر خواری آرزوی موفقیت نمود.

print