مزایده عمومی واحدهای تجاری معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، این شرکت در نظر دارد 13 واحد از مجموع واحد های تجاری مجتمع  معین مال را ،در طبقات 2+و 3+ از طریق مزایده واگذار نماید.

قابل ذکر است متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات واحدهای مذکور می توانند از طریق سایت معین مال به نشانی www.moeinmall.org اقدام نمایند.

آدرس: تهران، خیابان استاد معین، مجتمع تجاری و اداری معین مال

 

print