مزایده عمومی واحدهای تجاری معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مجتمع اداری تجاری معین مال در نظر دارد سرقفلی بخشی از واحدهای تجاری باقی مانده خود را واقع در طبقات 1- ، همکف، 1+ و2 +به آدرس تهران، خیابان استاد معین، مجتمع اداری تجاری معین مال را در قالب برگزاری مزایده به صورت نقدی به فروش رساند .

  • متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه به آدرس مجتمع اداری تجاری معین مال و یا تماس با تلفن 66077100-021 اقدام نمایند.
  • همچنین اسناد مزایده از روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 لغایت پنج شنبه مورخ 1399/08/01 در ساعات اداری از دفتر مجتمع معین مال،  قابل دریافت می باشد.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/08/06می باشد

print