مزایده عمومی شماره 00/13 فروش الباقی واحدهای مجتمع معین مال

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  این شرکت در نظر دارد واحدهای تجاری باقی مانده خود واقع در طبقات 1-، همکف، 1+ و 2+ مجتمع تجاری فرهنگی معین مال را به آدرس تهران، خیابان استاد معین، مجتمع معین مال در قالب برگزاری مزایده به صورت نقد ، اقساط و یا تهاتر با زمین دارای مجوز ساخت مسکونی به فروش برساند .

دریافت اسناد : از تاریخ 1401/03/01 لغایت 1401/03/08

متقاضیان می توانند به آدرس خیابان قائم مقام شمالی، روبروی تهران کلینیک، کوچه چهارم، پلاک 14 ، طبقه سوم و یا تماس با تلفن 8-88538556 داخلی 420 اقدام نمایند.

آخرین مهلت عودت اسناد مزایده و ارائه پیشنهادات روز سه شنبه مورخ 17/03/1401

print