مدیریت هزینه در شرکت ساختمانی بانک ملت/صرفه جویی مالیاتی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، محمد صادقچه معاون مالی، اداری و پشتیبانی شرکت ساختمانی بانک ملت در خصوص کاهش مالیات و عوارض ارزش افزوده بنیان مرصوص گفت:در سال های 91 و 92 سازمان  امور مالیاتی مبلغی حدود 23 میلیارد تومان برای شرکت بنیان مرصوص مالیات تخصیص داده بود که در دفاع های اولیه که توسط مدیران آن زمان انجام شده بود، مالیات و عوارض ارزش افزوده  به مبلغ حدود 8 میلیارد تومان رسید.

وی افزود: شرکت بنیان مرصوص بعد از منحل شدن در شرکت ساختمانی بانک ملت ادغام شد. در سال  95 سازمان امور مالیاتی تصمیم به اجرایی کردن نامه خود کرد و حدود 8 میلیارد تومان از شرکت برداشت کرد.

معاون مالی، اداری و پشتیبانی شرکت ساختمانی بانک ملت ادامه داد: در اوایل سال 96 اعتراض انجام شد و در هیئت های مختلف سازمان مالیاتی پرونده بررسی شد و بعد از آن به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در آنجا رای به رسیدگی مجدد دادند. این رسیدگی مجدد در زمان مدیریت جدید که با رفت و آمد در هیئت های مختلف سازمان مالیاتی پیگیری شد و لوایح مختلفی ارائه شد.

محمد صادقچه بیان کرد: در رفت و آمدهای متعدد اثبات شد که این مبلغ نباید از شرکت ساختمانی بانک ملت گرفته می شد. از مبلغ  8 میلیارد حدود چیزی حدود 7میلیارد و 800 میلیون تومان صرفه جویی مالیاتی انجام شد.که  طبق این امر سازمان مالیاتی باید به ما  مبلغ گرفته شده را مسترد یا تبادل کند.

وی تصریح کرد: سازمان مالیاتی می تواند با اقلام مالیاتی که شرکت در حوزه های دیگر دارد تبادل انجام دهد، که ان شالله پیگیر هستیم که پرونده های دیگری که شرکت در سازمان مالیاتی دارد حل و فصل شود.

print