مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت از پروژه خاکریز آب بازدید نمود

دکتر اجاقی از پروژه خاکریز آب، از آخرین وضعیت انجام پروژه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛ دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت و مدیر فنی شرکت در سی ام مهر ماه از روند اجرای پروژه خاکریز آب در منطقه کن تهران بازدید کردند.

قابل ذکر است دکتر خواری مدیر فنی پروژه با بیان مشکلات سیل بند باتوجه به سامانه بارشی پاییزی موارد و مشکلات پیش روی بیان و در جهت رفع آن راهکارهایی را برای تصمیم گیری ارائه نمود.

 

print