مجتمع معین مال با برگزاری جشنواره عیدانه به پیشواز بهار می رود

مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال برای حمایت از فعالین حوزه صنایع دستی، گل و گیاه، سوغات استان ها و سلامت جشنواره عیدانه را برگزار می کند.

روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، از آغاز جشنواره عیدانه به مدت 20 روز، از تاریخ دهم تا بیست و نهم اسفند ماه خبر داد.

معین مال در صدد است اولین جشنواره عیدانه خود را در سطح ملی برگزار نماید.

همچنین ؛این جشنواره در راستای معرفی ظرفیت ها و توانمندی ها مجتمع معین مال تعداد 20 غرفه در طبقه 2+ اختصاص دارد، که با حضور جمعی از صنعتگران حوزه صنایع دستی، گل و گیاه، سوغات استان ها و سلامت برگزار می شود.

 

print