قطعی موقت دو سامانه غیرحضوری بانک ملت

 به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، با هدف به روزرسانی نسخه سیستم عامل و پایگاه داده سرویس های غیرحضوری سامانه بانکداری اینترنتی و همراه بانک، این سامانه ها از دقایق ابتدایی بامداد روز چهارشنبه ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ حداکثر به مدت ۵ ساعت قادر به ارائه سرویس به مشتریان نخواهند بود.
بانک ملت پیشاپیش بابت این قطعی موقت، از مشتریان عذرخواهی می کند.
برپایه ی این گزارش سایر خدمات غیرحضوری بانک ملت مانند پایانه های فروشگاهی و خودپرداز در زمان اشاره شده فعال بوده و به مشتریان این بانک خدمت ارایه خواهند کرد.
print