بانک ملت از فعالیت ۱۵۳ شعبه منتخب در سراسر کشور در روز جمعه پنجم فروردین ماه سال جاری، برای ارایه خدمات به هموطنان عزیز خبر داد.