فروش ۹۵.۸ درصد اوراق مشارکت منتشرشده در سال ۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری ایرنا،49هزار میلیارد ریال انواع اوراق مشارکت در سال ۹۸ با مجوز بانک مرکزی منتشر شد که ۴۶ هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال از این اوراق (معادل ۹۵.۸ درصد) به فروش رسید.

آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی تنها به اوراقی اختصاص دارد که با مجوز بانک مرکزی منتشر شده و شامل سایر اوراق، نمی‌شود.

این اوراق شامل اوراق دولت «دولتی – بودجه ای» و شهرداری‌های تهران، تبریز، کرج، شیراز، اصفهان، اهواز، مشهد و اصفهان با مدت چهار ساله و نرخ سود علی‌الحساب ۱۸ درصد است.

جزییات انتشار اوراق توسط شهرداری‌ها

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، سهم شهرداری‌ها از انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۸ معادل ۴۹ هزار میلیارد ریال است.

بر این اساس، شهرداری مشهد بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ با طرح فاز ۳ خط ۳ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان هفت هزار میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرد که ۶ هزار و ۹۹۵ میلیارد ریال از این اوراق به فروش رسید.

شهرداری اصفهان نیز بر اساس مجوز تبصره پنج قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح فاز ۲ خط ۲ قطار شهری در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان پنج هزار میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که تقریبا بیشتر آن فروخته شده است.

شهرداری تبریز نیز در سال ۹۸ برای تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۶ اسفند ۹۷ به میزان ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرده که معادل ۶ هزار و ۴۹۴ میلیارد تومان از این اوراق به فروش رفته است.

شهرداری شیراز نیز در سال ۹۸ برای احداث خط ۲ و تکمیل خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۶ هزار میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرد که ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال از این اوراق فروخته شد.

شهرداری اهواز نیز در سال ۹۸  برای طرح فاز یک خط یک قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرد که هیچ مشتری برای آنها یافت نشد.

شهرداری تهران بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ برای طرح تکمیل خط های ۶ و ۷ قطار شهری در ۲۸ اسفند ۹۷ به میزان ۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اوراق چهار ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۸ درصد منتشر کرد که با استقبال خریداران مواجه شده و همه آنها به فروش رسید.

print