شعب منتخب بانک ملت در سراسر کشور به زائران اربعین حسینی ارز ارایه می کنند.