فراخوان دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت ساختمان

پیرو منویات مقام معظم رهبری و نام‌گذاری شعار سال مبنی بر تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از تمام شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در عرصه صنعت ساختمان دعوت به عمل می‌آورد.

لذا خواهشمند است فرم مربوطه را تکمیل نموده و تا پایان اردیبهشت‌ماه 1401 به آدرس الکترونیکی زیر، ارسال نمایید.

ceo.tashakkol@gmail.com

print