فراخوان برگزاری هفتمین نمایشگاه آثار هنری مهندسان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد هفتمین نمایشگاه آثار هنری مهندسان عضو سازمان را در اسفند ماه سال 1400 در زمینه های: نقاشی، خطاطی، مجسمه سازی و عکاسی هنری برگزار نماید.
از علاقه مندان جهت شرکت در این نمایشگاه دعوت می شود، فایل دو نمونه از آثار هنری خود را حداکثر تا تاریخ 1400/11/10 به همراه تکمیل فرم مربوطه (اینجا) به آدرس پست الکترونیکی Eng.artworks@tceo.ir   ارسال فرمایید.

print