سرمایه اصلی شرکت، تجارب حاصل از اجرای پروژه هاست

شرکت ساختمانی بانک ملت با ثبت ساخت پروژه های متعدد در کارنامه خود، خوش می درخشد.  در متن پیشرو دکتر مهدی خواری معاون فنی و اجرایی شرکت در خصوص وضعیت و جایگاه پروژه های در دست انجام شرکت ساختمانی بانک ملت می گوید.

آقای دکتر خواری از وضعیت و پیشرفت پروژه جام خلیج فارس و دیگر پروژه های شرکت بفرمایید:

   پروژه مجتمع جام خلیج فارس با مساحتی قریب به 120،000 مترمربع مشتمل بر 7 بلوک (یک بلوک اداری و شش بلوک تجاری) و در وضعیت پیشرفت پروژه 91% می باشد. از شاخصه های این پروژه می توان به کاربرد صنعت بومی سازی مصالح در آماده سازی و ساخت نما اشاره کرد. نکته حائز اهمیت آنست که علیرغم آغاز این پروژه از سال 1391، لیک معماری و طراحی داخلی، ایمنی سازی و سیستم هوشمند آن مطابق با آخرین اصول و تکنولوژی ها به روز گردیده؛ همچنین باتوجه به گذشت زمان، بازبینی طرح ها و متریال با درنظر گرفتن صرفه صلاح بازار فروش انجام شده است. در خصوص هوشمندسازی ساختمان می توان به سیستم روشنایی، گرمایش و سرمایش، تجهیزات هوشمند تقلیل انتقال حرارت و سرما بین جداره نما و داخل ساختمان و نیز مدیریت سایه اندازی و سایه دهی، مدیریت کنترل و مدیریت پارکینگ اشاره کرد.

   در پروژه ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران، شرکت ساختمانی بانک ملت به صورت مدیر پیمان حضور داشته و بهره برداری آن متعلق به سندیکای کلیه شرکت های بیمه ای ایران است. این پروژه که تحویل موقت آن صورت گرفته با متراژ 1950 مترمربع بنا در 8 طبقه بنا، اسکلت سازه پیچ و مهره ای و وضعیت پیشرفت فیزیکی 98% در منطقه یوسف آباد تهران واقع شده است. اخذ گواهینامه استاندارد آسانسور ساختمان سندیکا همزمان با تحویل موقت موفقیتی است که با پیگیری و تلاش کادر فنی به آن نائل آمده ایم. در بیان مشخصه اصلی پروژه سندیکا می توان به موضع شرکت در جایگاه مدیریت پیمان از حیث نظارت عالیه ساختمان و نیز مدیریت دانش ناشی از عملکرد چندگانه شرکت در آن اشاره کرد.

   پروژه ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام با متراژ قریب به 5000 مترمربع، وضعیت پیشرفت فیزیکی 97%، اسکلت سازه پیچ و مهره ای و سقف متال دک، مشتمل بر دو طبقه پارکینگ، یک طبقه شعبه مرکزی و پنج طبقه واحد اداری سرپرستی شعب بانک ملت استان ایلام می باشد.

پرواضح است که شرایط بازار و تغییرات نرخ ارز و قیمت ها همچون دیگر بخش ها، پروژه ها را نیز از حیث خرید تجهیزات و مصالح، دستمزد پیمانکاران، سرعت معاملات و … متاثر ساخت. به دلیل همزمانی ساخت این پروژه ها با دوره همه گیری کرونا، دستورالعمل های صادره در این خصوص به تعطیلی کارگاه ها، تقلیل تعداد نیرو در تیم های کاری منتهی می شد. این دو عامل عمده را می توان از مشکلات و کاهنده های سرعت پیشرفت پروژه ها به صورت عام عنوان کرد.

نکته قابل توجه دیگر آنست که در انجام پروژه های سندیکا و ساختمان سرپرستی شعب ایلام شرکت همزمان با تامین مالی به صورت کارفرمایی، با اخذ پیمانکار جزء و مدیریت آنها در جایگاه پیمانکار مادر به کار ورود کرده است. ایفای نقش تؤامان به انباشت تجارب حاصل برای پروژه های آتی کمک شایانی خواهد کرد و در قیمت تمام شده پروژه نیز بسیار مؤثر می افتد. حذف پیمانکار مادر و سرازیری سود آن به شرکت، زمینه ساز مدیریت بهینه زمان، سرمایه انسانی و اقتصادی، افزایش کنترل بر اقدام پیمانکاران جزء، تطبیق رویه ها و نظارت مستقیم و نیز بهبود سرعت پیشرفت پروژه ها گردیده است.

                           

print