تجارب اجرای پروژه به تولید دانش مدیریت پیمان انجامید

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، مدیر پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران درخصوص معرفی اجمالی این پروژه گفت:

ساختمان اداری سندیکای بیمه گران ایران، پروژه ای است که شرکت ساختمانی بانک ملت به صورت مدیر پیمان در آن حضور دارد و اولین نمونه است که برای خارج از مجموعه بانک ملت انجام گرفته است. موضع شرکت در جایگاه مدیریت پیمان در پروژه از حیث نظارت عالیه ساختمان و موارد اجرایی کار شرایط خاصی را اقتضا می کند. این پروژه، از بُعد جایگاه کارفرمای شناخته شده آن در عرصه سیاست گذاری و تعیین استراتژی های بیمه کشور که دستی بر صنعت ساختمان دارد، پروژه ای ملی محسوب می شود. بی شک سابقه درخشان شرکت در پروژه های قبل و درایت مدیرعامل محترم در انتخاب این سندیکا، گامی بزرگ در معرفی شرکت به خارج از مجموعه بانک می باشد.

پویا پناهی در ارتباط با زمان آغاز پروژه و سطح پیشرفت فیزیکی فعلی آن گفت: پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران با اخذ مجوز از شهرداری از نیمه اردیبهشت ماه سال 1399 آغاز گردید. اگرچه شرایط حاکم ناشی از بیماری کرونا، نوسانات حاکم بر فضای اقتصادی کشور و همچنین مسائل و موضوعات پیرامون پروژه روند اجرای آن را گاه با کُندی همراه می کرد، لیک در حال حاضر در موقعیت 97% پیشرفت فیزیکی قرار داریم به نحوی که در طبقات 3 و 4 بهره بردار مستقر شده است. از نکات برجسته پروژه می توان به راه اندازی زودتر از موعد آسانسورها و انجام بازرسی و اخذ استاندارد آسانسور اشاره کرد.

وی با ابراز خرسندی از ظهور چهره متفاوتی از شرکت ساختمانی بانک ملت در این پروژه به دلیل جایگاه شرکت به عنوان مدیر پیمان و مدیریت دانش برگرفته از تجارب آن ابراز داشت: ماهیت پروژه، محدودیت های ناشی از موقعیت مکانی آن و وجود شرایط معارض در معبری کم عرض، مهندسی دقیق و ترتیبات خاص مرتبط با برنامه ریزی مراحل مختلف ساخت و اجرا از تخریب، گودبرداری تا بهره برداری را ایجاب کرده است. حضور مشاور آتش نشانی، فعالیت تیم کاملی شامل دفتر فنی، سرپرست کارگاه، مسئول اجرا، کارشناس الکتریکال، مکانیکال و ابنیه موجب گردیده است که رضایت سطح بالایی از سوی کارفرما بازخورد گرفته ایم. این پروژه یک کلاس کاری از شرکت ساختمانی بانک ملت را از نظم کاری، مستندسازی پیوسته، علم مهندسان جوان و پشتکار تیم کاری فنی در محل پروژه و مستقر در دفتر مرکزی و همچنین حمایت مدیریتی و همکاری های مالی، روابط عمومی و … عرضه کرد.

در ادامه افزود: همزمانی اعمال تغییرات، اخذ مجوزهای شهرداری و اجرا در این پروژه ایجاب می کرد مدیریت و برنامه ریزی مداوم به منظور عدم تداخل کاری چندین پیمانکار و جلوگیری از ایجاد دوباره کاری ها صورت پذیرد. لذا مجموع تجارب کسب شده در اجرای این پروژه به تولید دانش مدیریت پیمان انجامیده است که می توان آن را از مشخصه های بارز پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران و کلاس کاری شرکت ساختمانی بانک ملت برشمرد. اشتراک این دانش می تواند پله پرشی برای تسریع در انجام سایر پروژه های شرکت محسوب گردد.

مدیر پروژه ساختمان سندیکای بیمه گران ایران در بیان مشخصه عمده معرف پروژه عنوان کرد: همچنان که در اثنای سخن عنوان شد، عبارت است از:

  • جنس پروژه ملی به لحاظ عملکردی.
  • ساختمانی ساده و مستحکم و در عین حال شیک با بهترین مشخصات فنی و مهندسی ساز.
  • تولید دانش مدیریت پیمان به نحوی متفاوت.
  • پیاده سازی 5S و مولفه های مدیریت صنعتی در کارگاه ساختمانی پروژه.
  • کسب مشاور HSE (ایمنی و بهداشت).

وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت های بی شائبه و مستمر مدیرعامل محترم، تاکید کرد: جا دارد از از همکاران در بخش های مختلف شرکت اعم از مدیریت، معاونت های فنی، مالی و اداری، روابط عمومی و …) تشکر کنم که همکاری ایشان، فعالیت در کارگاه پروژه را تسهیل نمود و منجر به ظهور کلاس کاری جدیدی به صورت علمی، فنی و دقیق گردید. همچنین از زحمات همکاران پروژه که علیرغم بیماری ها، شرایط دوران کرونا و مصائب ناشی از آن همتی مضاعف در پیشرفت پروژه را به کار بستند، قدردانی می کنم. این امر از آموزش و فرهنگ سازمانی شرکت ساختمانی بانک ملت نشأت می گیرد و حس تعلق سازمانی و پایبندی به اهداف شرکت را تقویت می کند.

print