سالروزضربت خوردن مولی الموحدین حضرت علی علیه السلام تسلیت باد

امام علی«علیه السلام» بی کرانه ‏ترین شکوه خلقت است که تا ابد، تلألؤ نورش روشنایی بخش هستی است.

print