ذخائر ارزی بانک مرکزی به حد مطلوبی رسیده است

پست اینستاگرامی رییس کل بانک مرکزی: امروز بر همگان مسجل شد که آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن، ناکام مانده است.

رئیس کل بانک مرکزی ایران در پستی در اینستاگرام خود اینگونه نوشت:

با یاری خداوند متعال امروز دیگر بر همگان مسجل شد که آمریکا در تحریم کامل نفت ایران و به صفر رساندن آن به هر دلیل و بهانه ای  ناکام شده است. با معافیت تدریجی کشورهای  متعدد از تحریم خرید نفت ایران، فضای آتی تجاری و درآمدی کشور مشخص تر می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که در ماه های اخیر ذخائر ارزی خود را به حد مطلوب رسانده است، متناسب با شرایط در حال تغییر، حتی در شرایط بسیار نامحتمل به حداقل رسیدن صادرات نفت ، برنامه متناسب با ان دارد. بانک مرکزی با تنظیم دقیق منابع و مصارف ارزی کشور، تلاش خود را،همانطور که در هفته های اخیر نشان داد،بر ثبات بازار پول و ارز متمرکز کرده و تقویت تدریجی و روزافزون پول ملی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد و جلوگیری از نوسانات را هدف قرار داده است. اطمینان دارم ملت بزرگ ایران از این شرایط نیز به خوبی عبور خواهد کرد.بانک مزرکزی در کنار برنامه ریزی برای تعادل بازار ارز و کنترل تورم، در کنار دولت محترم برای توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی مردم،خصوصا دهک های پایین درآمدی، قرار دارد و از هیچ کوششی فروگزار نیست.

print