دیدار مدیرعامل شرکت ساختمانی با مدیرعامل بانک ملت

 مدیران هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به همراه شرکت های تابع با مدیر عامل بانک ملت دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی و مدیران هلدینگ بهساز مشارکت های ملت به همراه شرکت های تابع با مدیر عامل بانک ملت دیدار کردند.

این جلسه که در روز چهارشنبه 11 اردیبهشت در دفتر دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت صورت گرفت. دکتر اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت، نیز حضور داشته و مواردی را در خصوص وضعیت و مسائل پیشرو شرکت عنوان نمودند.

در این دیدار، آقای بیگدلی ضمن اشاره به پیشرفت کارها و اعلام رضایت از برنامه های جاری بر سیاست کلان بانک تاکید نموده و عنوان داشتن که در سال 98 نگاه بانک و شرکت های زیر مجموعه می بایست؛ تلاش برای کمک به تولید و رویکرد رونق تولید باشد.

وی همچنین؛ بر کاهش هزینه در شرکت ها علیرغم دقت و تلاش مضاعف در سال جاری نسبت به سنوات تاکید داشته اند.

print