مانده سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت در پایان مردادماه سال جاری از 8.308.442 میلیارد ریال عبور کرد.