معرفی شرکت

شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 1367/04/02 به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 70104 مورخ 1367/04/02 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با هدف طراحی و اجرای پروژه های بانک ملّت و تولید و عرضه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و مشارکت ساخت و ساز و اشتغال به ثبت رسیده است و در تاریخ 1387/05/12 با تغییر نام شرکت بنام شرکت ساختمانی و راهبری ملت اقدام و در تاریخ 1387/05/12 بدلیل مشکلات اداره ثبت مجدداً با نام قبلی شرکت ساختمانی بانک ملت در اداره ثبت شرکت ها به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه چهارم، پلاک 14 ثبت و در تاریخ 1395/09/30 به موجب روزنامه رسمی مورخ 1395/12/09 با شرکت پی ریز بنیان مرصوص بهساز ادغام شده است.

این شرکت تا کنون پروژههای متعددی را اجرا کرده است. کارآمدی طــرح، کیفیت اجرا و تطابق با سلایق بازار هدف خصوصیاتی هستند که در همه پروژهها نمود داشته تا با توکل به پروردگار از “شرکت ساختمانی بانک ملت” نامی پر آوازه و ماندگار در عرصه عمران این مرزوبوم برای همیشه به یادگار ماند. پروژههایی همچون مجتمع مسکونی سعادت آباد، پروژه تجاری – اداری بازار هرمز بندرعباس، پروژه 50 واحدی نگین ولیعصر، مجتمع اقامتی، آموزشی و تفریحی بانک ملت و … تنها تعدادی از پروژههای متعددی است که توسط شرکت ساختمانی بانک ملت، اجرا و به متقاضیان واگذار گردیده است.

خط مشی شرکت

شرکت ساختمانی بانک ملت همواره خود را در قبال کارفرمایان، سهامداران، کارکنان، و سایر طرفهای ذینفع، متعهد و پاسخگو دانسته و اصل مشتری مداری را سرلوحه تفکرات و فعالیت های خود قرار داده است. تلاش در جهت افزایش سودآوری ناشی از اجرای پروژه ها از طریق شناسائی دقیق نیازمندیهای کارفرمایان و با بهره گیری از آخرین فن آوریهای روز، حذف دوبــاره کاری ها و بهینه سازی روند انجام فعالیت ها و فرآیندها، ایجاد محیط کاری امن و مناسب با هدف حفــظ سلامتی و ایمنی پرسنل و افزایش میزان رضایت شغلی در آنها از جمله اهداف کلان و سیاستهای کلی شرکت میباشد.

جهت تحقق اهداف فوق الذکر و توجه همــزمان به ابعاد و جنبه های کیفی، ایمنی و زیست محــیطی مطرح در اجرای پروژه ها، این شرکـــت سیستم مدیریت یکپارچــه ای را که بر مبـــنای اصــول و الزامات سه اســتاندارد بین المللی ISO9001:2008، ISO14001:2004 وOHSAS18001:2007 پایه گذاری و طراحی گردیده، به عنوان چارچوب اصلی فعالیت های خود تعیین نموده است.

راهبرد سیستم مدیریت یکپارچه شرکت

شرکت ساختمانی بانک ملت یکی از شرکت های نتعلق به بانک ملت است که به صورت تخصصی در زمینه اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و ساختمانی فعالیت می نماید. این شرکت همواره خود را در قابل کار فرمایان،  سهامداران ، کارکنان، محیط زیست و سایر طرف های ذینفع، متعهد و پاسخگو دانسته و اصل مشتری مداری را سرلوحه تفکرات و فعالیت های خود قرار داده است.

اهداف کلان و سیاست های کلی شرکت ساختمانی بانک ملت به شرح زیر است:

1.تلاش در جهت افزایش سودآوری ناشی از اجرای پروژه از طریق شناسایی دقیق نیارمندی های کارفرمایان و با بهره گیری از آخرین فن آوری های روز جهان، حذف دوباره کارها و بهینه سازی روند انجام فعالیت ها و فرآینده ها

2.ایجاد محیط کاری امن و مناسب با هدف کاهش تعداد حوادث کاری، حفظ سلامتی و ایمنی پرسنل و افزایش میزان رضایت شغلی در آنها

3.تلاش جدی در جهت حفظ محیط زیست و پرهیز از آلوده ساختن یا از بین بردن آن در هنگام انجام فعالیت های عمرانی

4.برگزاری آموزش های کاربردی مناسب و تلاش مستمر در جهت رشد و ارتقاء توانمندی ها و توان حرفه ای کارکنان به عنوان مهم ترین و ارزشمندترین سرمایه های سازمان

5.ترویج نگرش تحلیلی و رویکرد سیستمی در میان مدیران و سرپرستان شرکت

 

جهت تحقیق اهداف فوق الذکر وتوجه همزمان به ابعاد و جنبه های کیفی، ایمنی و زیست محیطی مطرح در اجرای پروژه ها، این شرکت سیستم یکپارچه ای را که بر مبنای اصول والزمات سه استاندارد بین المللی زیر پایه گذاری و طراحی گردیده، به عنوان چارچوب اصلی فعالیت های خود تعیین نموده است. از آنجایی که دستیابی به اهداف والای این سیستم، تنها با خواست و مشارکت جمعی کلیه پرسنل و مدیران شرکت امکان پذیر می باشد، لذا یکایک افراد خود را نسبت به اجرای دقیق و موثر سیستم مدیریت یکپارچه مسئول و پاسخگو می دانند. بدیهی است که اینجانب به صورت مداوم بر حسن اجرای این سیستم نظار خواهم نمود.

گواهینامه های شرکت