حضور شرکت ساختمانی بانک ملت در نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمان

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، این شرکت با ارائه دو پروژه خود، مجتمع اداری- تجاری جام خلیج فارس و مجتمع تجاری- اداری معین مال در نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمان مورخ 6-5 مرداد ماه 1401 در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران حضور به هم رسانید. در این نشست شرکت ساختمانی بانک ملت، دستاوردهای حوزه مسئولیت اجتماعی خود را در ساخت پروژه ها در عرصه صنعت ساختمان و معماری سبز در محل غرفه بانک ملت، در کنار اقدامات این بانک در عرصه سلامت اجتماعی_فرهنگی به نمایش متخصصین، علاقه مندان و حاضرین گذاشت.

در این رویداد که با عاملیت موسسه چند منظوره مسئولیت اجتماعی سلامت ایران و مشارکت سازمان نظام مهندسی، مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی، مجمع خیرین مسکن ساز بنیاد مسکن، دانشگاه شهید بهشتی، کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو، دانشگاه تهران و متولیان فنی، اجرایی و دانشگاهی، مسئولین و مقامات مرتبط با موضوع و جمعی از سفرا و نمایندگان سازمانهای بین المللی برای به اشتراک گذاشتن تجارب مطلوب برگزار گردید درخصوص اهمیت معماری و صنعت ساختمان در سلامت اجتماعی و توسعه آن، و نیز نقش نهادهای دولتی، خصوصی و عمومی در مسئولیت اجتماعی گفتگو شد.

روز دوم این نشست تخصصی، به شرکت های دانش بنیان در رویداد مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمان اختصاص داشت. مرکز نوآوری و ساخت شناسا، شرکت لینکپ، شرکت فرایند بنیان معماری، شرکت والکریت، شرکت بنیانو، بوم شهر پایدار و سپهر نوین تجسم ساخت شرکت های دانش بنیانی بودند که در پنل تخصصی حضور داشتند.

print