جلسه هیات مدیره مجتمع تجاری-فرهنگی معین مال

هجدهمین جلسه هیات مدیره معین مال در محل دفتر بهره برداری مجتمع برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، هجدهمین جلسه هیات مدیره مجتمع معین مال روز شنبه چهارم خرداد ماه در محل دفتر بهره برداری مجتمع معین مال با حضور تمامی اعضاء برگزار شد.

در این جلسه گروه مشاور بهره برداری معارفه شدند تا در مدت قرارداد، حوزه های مختلف بهره برداری بهینه را معین نمایند.

print