جلسه مشترک هیات مدیره شرکت بهساز مشارکتهای بانک ملت و شرکت ساختمانی بانک ملت

جلسه مشترک هیات مدیره شرکت بهساز مشارکتهای بانک ملت و هیات مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛ جلسه مشترک هیات مدیره شرکت بهساز مشارکت های  بانک ملت و هیات مدیره شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 14/8/97 در محل شرکت ساختمانی برگزارشد.

در این جلسه اقایان مهدی صمدی، رییس هیات مدیره هلدین، یزدان مقدم مدیر عامل شرکت بهساز مشارکتهای بانک ملت، دکتر اجاقی، مدیرعامل شرکت ساختمانی و اعضای هیات مدیره دو شرکت حضور داشتند.

در ابتدای این نشست دکتر اجاقی مدیر عامل شرکت ساختمانی ضمن ارائه گزارش کاملی از روند پیشرفت پروژه ها و پیاده نمودن اهداف مشخص شده در چشم انداز شرکت، با ارائه اسلاید هایی در خصوص چالشها و مشکلات پیش روی شرکت و همچنین راهکارهای پیشنهادی مطالبی را بیان نمودند.

پس از آن پرسش هایی از جانب هیات مدیره هلدینگ مطرح گردید که از سوی اقای اجاقی هیات مدیره شرکت ساختمانی و اعضای هیات مدیره پاسخ داده شد.

 

 

 

 

print