جلسه مدیران شرکت ساختمانی برگزارشد

 

جلسه شرکت ساختمانی بانک ملت با حضور اعضا و ریاست آقای سارکی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛جلسه شورای مدیران شرکت ساختمانی بانک ملت در تاریخ 30/07/97 با حضور اعضا و به ریاست جناب آقای سارکی تشکیل و در خصوص مسایل شرکت صحبت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه، پس از بحث و بررسی اعضاء مقرر گردید که  دستور العمل تهیه برنامه استراتژیک شرکت برای مدیران ارسال شود و هماهنگی  هماهنگی و برگزاری مراسم و همایش های مختلف با اصناف در مجتمع «معین مال» پیگیری شود.

همچنین چاپ آگهی مزایده واحد های سینما مجتمع معین مال،

تهیه جدول نقدینگی منابع و مصارف، ارسال پوستر مسابقه نورپردازی در داخل سایت و ارسال برای دانشکده های معتبر و همچنین ارائه برنامه بازاریابی و فروش مجتمع «معین مال» در دستورکار شرکت قرارگرفت.

print