جلسه بررسی برنامه عملیاتی پروژه «شمس آباد» برگزارشد

 

 

 

جلسه بررسی گزارش برنامه عملیاتی پروژه «شمس آباد» با حضور مدیرعامل و اعضا در تاریخ 97/06/04 برگزارشد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛جلسه بررسی گزارش برنامه عملیاتی پروژه «شمس آباد» با حضور مدیر عامل و اعضا و ریاست جناب آقای مهندس اجاقی  در تاریخ 04/6/97  در شرکت ساختمانی بانک ملت برگزارشد.

در ابتدا جلسه مصوبات جلسات قبل مطرح شد و هر یک از مسئولین ذیربط پاسخ خود را ارائه دادند و مواردی چون؛1-قیمت کارشناسی ملک جمشیدیه و جمع بندی مطالبات پیمانکاران و خریداران2-نورپردازی لتمان تا تاریخ 20/6/97 و چاپ آگهی مسابقه و معرفی کارخانجات داخلی تامین کننده شیشه و پروفیل در یک جدول مقایسه ای 3-بررسی عواقب خلع ید روف تراس تا تاریخ 10/6/ 97و تهیه فایل پاورپوینت با 4سناریو ذیل:
«اگر با این شرایط قرارداد ادامه پیدا کند به همراه توضیح مزایا و معایب و اگر خلع ید شود به همراه توضیح مزایا و معایب*بعد از خلع ید چه هزینه ای برای شرکت حاصل می گردد و اگر شرکت ساختمانی پروژه را به صورت امانی انجام دهد چه هزینه هایی دربردارد و چه تجهیزاتی نیازداد و نهایتا چه سودی حاصل گردد.»

4-مکاتبات با شرکت روف تراس در مورد پروژه لتمان تا تاریخ 05/06/97و ارائه نتیجه جلسه با کارشناسی و پیمانکار آتش نشانی مجتمع معین مال تا تاریخ10/06/97. 5-ارائه گزارش عملکرد مردادماه تا تاریخ 10/6/97و پیگیری پایان کار پروژه جام و تعیین تکلیف ادامه کار6-در تاریخ 11/6/97سایت طراحی شده توضیح داده شود و ارائه برنامه عملیاتی واحد روابط عمومی تا تاریخ 11/6/97مقرر گردید.

در بخش پروژه «مجتمع شمس آباد» نیز:گزارش به روز رسانی و در قالب فرمت ارائه شده و همچنین جداول دارای تیتر گردد.2-موارد روف تراس در قالب جدول ارائه و فعالیتهای آتی زمانبندی گردد و همچنین برنامه عملیاتی جمع بندی گردد.

 

 

 

print