جشنواره بازی های مجتمع تجاری معین مال

جشنواره بازی، از جشنواره های عیدانه ی مجتمع تجاری معین مال است که برای گروه های سنی مختلف برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  مجتمع تجاری معین مال در جهت شادی و نشاط اجتماعی، جشنواره بازی را از سه شنبه بیست و سوم  بهمن به مدت 10 روز از ساعت 16 الی 22 برگزار می کند.

گفتنی است این جشنواره برای عموم، بالاخص کودکان و جوانان در فضای شاد و پرانرژی برگزار و به برندگان جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

print