تولید شمش آلومینیوم بیش از ۵۱ درصد افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری ایرنا، برپایه جداول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت، میزان تولید شمش خالص آلومینیوم در دوره ۹ ماهه ابتدایی ۹۸ برابر با ۲۰۳.۸ هزار تن ثبت شده بود.

رشد تولید ۵۵ درصدی در آذرماه

آمار عملکرد مجموعه های تولید شمش آلومینیوم در ایرالکو(اراک)، المهدی ۱ و ۲ (المهدی و هرمزال) بندرعباس، سالکو (لامرد – فارس) و آلومینای ایران(جاجرم – خراسان شمالی) در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه رشد ۵۵ درصدی را ثبت کرد.

میزان تولید شمش خالص آلومینیوم در آخرین ماه پاییز به رقم ۳۸ هزار و ۷۷۴ تن رسید.

تولید پودر آلومینا بیش از ۱۷۵ هزار تن

آمارهای مورد بررسی گویای تولید ۱۷۵.۳ هزار تن پودر آلومینا در مجموعه آلومینای ایران (خراسان شمالی) است که در مقایسه با رقم ۱۷۲.۱ هزار تن عملکرد ۹ ماهه ۹۸ رشد ۱.۸ درصدی را ثبت کرد.

میزان تولید پودر آلومینا در آذرماه نیز به رقم ۱۸ هزار و ۳۳۴ تن رسید که در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته افت دو درصدی دارد.

برپایه آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید شمش آلومینیوم را در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب بالغ بر ۳۱۰ و ۲۸۵.۸ هزار تن را نشان می دهد.

شرکت های ایرالکو (اراک)، المهدی ۱ و ۲ (المهدی و هرمزال) در بندرعباس،  به مراه آلومینای ایران (جاجرم – خراسان شمالی) و سالکو ( لامرد- فارس) تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور محسوب می شوند و در هشت ماهه ۹۹ تولید شمش آلومینیوم به رقم ۲۷۱.۳ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۷۷.۹ هزار تن بود، افزایش ۵۲.۵ درصدی یافت.

print