تورم ۸۸ درصدی نهاده های ساختمان های مسکونی تهران در تابستان ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل تابستان ١۴٠٠ به عدد ۱۱۵۴.۲ رسیده که نسبت به فصل قبل، ٧.٢ درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم نقطه به نقطه کل گروه‌های اجرایی

تورم نقطه به نقطه تابستان ١۴٠٠ معادل ۶۵.۲ درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل (١٠٠.٧)، ۳۵.۵ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم نقطه ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل است.

در بین تمامی گروه‌های اجرایی، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۱۴۴.۰ درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٣٨.٢ درصد افزایش بوده است.

افزایش تورم سالانه کل گروه‌های اجرایی

تورم سالانه تابستان سال ١۴٠٠ نیز، معادل ۸۸.۴ درصد بوده که نسبت به فصل گذشته (۹۳.۵)، ۵.۱ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم سالانه، درصد تغییر متوسط قیمت شاخص چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر نسبت به همین اطلاع در سال قبل است.

در بین گروه‌های اجرایی نیز بیشترین نرخ تورم سالانه در همین دوره مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۱۳۳.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم با ۴۰.۴ درصد افزایش متعلق به گروه «خدمات» بوده است.

افزایش تورم فصلی کل گروه‌های اجرایی

تورم فصلی بهار سال ١۴٠٠، معادل ۷.۲ درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل (۱۹.۴) ١٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل است.

در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۱۸.۲ درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی «خدمات» و «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ٢.٨ درصد افزایش بوده است.

print