تعیین تکلیف حساب های مازاد مشتریان حقیقی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، در این اقدام که در راستای اجرای دستورالعمل‌های صادره بانک مرکزی و پیرو مفاد اطلاعیه های صادره  با موضوع “تعیین تکلیف حساب های مازاد قرض الحسنه جاری و پس انداز دارای تراکنش (فعال)” و به موجب اقدامات و اطلاع رسانی های انجام شده صورت گرفت، پس از واریز مانده قابل برداشت حساب ‏‏‏یا حساب های‏‏ مازاد مشتریان به حساب دیگر وی از همان نوع، این حساب یا حساب ها به  علت “عدم تعیین تکلیف حساب مازاد” مسدود شد.

بر اساس این گزارش، انتخاب حساب مقصد جهت واریز مانده حساب های مازاد، بر مبنای تعداد تراکنش های آن حساب در سال قبل بوده است.
همچنین با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده به مشتریان دارای حساب مازاد کوتاه مدت عادی و قرض الحسنه جاری با دسته چک دارای چک نزد مشتری، در زمینه حساب های مازاد کوتاه مدت عادی مشتریان، مشابه روال یادشده در تاریخ 28 فروردین ماه 1400، مانده قابل برداشت حساب مازاد مشتری به ‌حساب دیگر وی از همان نوع واریز و حساب مازاد مسدود خواهدشد.
در عین حال در خصوص حساب قرض الحسنه جاری دارای چک نزد مشتری و به منظور تعیین تکلیف چک های نزد مشتری، روز 15 اردیبهشت ماه 1400 خدمات کارت و حواله غیرحضوری حساب مربوطه غیرفعال خواهد شد.

 

print