تعطیلی مجتمع معین مال در 14 خرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، فردا چهارشنبه ۱۴ خرداد 1399مصادف با ارتحال امام خمینی (ره) ساعت فعالیت مجتمع از ساعت 16 و ساعت فعالیت  مجتمع در تاریخ 15 خرداد 1399 طبق روال عادی می باشد.

print