تعطیلی شرکت ساختمانی بانک ملت تا 21 فروردین

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، پیرو مصوبه ستاد مقابله با کرونا و تاکید مدیرعامل شركت ، در جهت حفظ سلامت کارکنان، در جلسه مدیران مصوب گردید که حضور کلیه کارکنان تا ٢١ فروردین در محل کار الزامی نمی باشد؛ قابل ذکر است طرح فاصله گذاری از مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا نیز تا 20 فروردین ادامه دارد.

print