تست غربالگری کرونا در شرکت ساختمانی بانک ملت

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،با تاکید و دستور مدیر عامل  شرکت برای پیشگیری از ابتلای کارکنان به ویروس کرونا با هماهنگی کادر پزشکی اقدام به انجام تست کرونا شد.

مبنای آزمایش کرونا بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت PCR است، وقتی این آزمایش مثبت شد به طور قطعی می‌توان گفت فرد به کرونا مبتلاست.

قابل ذکر است اقدامات دیگری همچون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و ماسک زدن و ضدعفونی مرتب رعایت شده و کارمندان موظند که در شرکت  ماسک بزنند، فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند و از ازدحام خودداری کنند.

print