تداوم کارسازی چک ها با روال گذشته تا اطلاع بعدی

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی و با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیر نقدی و مهم و با در نظر داشتن مواردی از قبیل معضلات و مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین در راستای فرهنگ سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد بانک مرکزی (پیچک)، عملیات کارسازی چک ها تا اطلاع بعدی همانند گذشته تداوم دارد.

براساس این گزارش پیش از این قرار بود از روز شنبه ۲۲ آذرماه ثبت اطلاعات صادر کننده و گیرنده چک در سامانه صیاد بانک مرکزی الزامی باشد.
print