تحویل پروژه «بیمه ما» تا شهریورماه/ پایان ۷۰٪ از عملیات

مدیر پروژه بیمه ما از اتمام این پروژه تا شهریور ماه خبرداد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، حسن میرآبی درباره آخرین وضعیت پروژه «بیمه ما» عنوان کرد: پروژه «بیمه ما» مربوط به شرکت بیمه ما هست که اواخر سال ۱۳۹۷ به شرکت ما واگذار شد.

وی ادامه داد: این پروژه، پروژه بازسازی است که جمعا ۱۷۰۰متر زیربنا دارد، این پروژه با احتساب پارکینگ ۵ طبقه است و با زیرزمین ۶ طبقه است که ۴طبقه آن اداری و یک طبقه آن در همکف تجاری است و طبقه زیرزمین نیز با قابلیت بهره برداری پارکینگ است.

این مدیر پروژه اضافه کرد: پیش بینی می شود که بخش تجاری ساختمان به شعبه بانک تبدیل شود و بخش اداری و ستادی این پروژه به محل بازسازی منتقل شود.

حسن میرآبی با اشاره به اینکه مرحله بازسازی ساختمان از سفت کاری آغاز شده است توضیح داد: کل رقم قرارداد اولیه دومیلیاردو ششصدو پنجاه میلیون تومان بوده که پیش بینی می شود تا سه یا سه و نیم میلیارد هم افزایش پیدا کند.

مدیرپروژه «بیمه ما» ادامه داد: محل پروژه در خیابان ولیعصر واقع شده است و مدت قرارداد آن هم شش ماه است و در حال حاضر ۶۰یا ۷۰٪ از عملیات سفت کاری،مقاوم سازی و اجرای نعل درگاه و پنجره ها به پایان رسیده است و پیش بینی ما این است که تا شهریور ماه بتوانم پروژه را تحویل کارفرما بدهیم.

print