تحویل پروژه بازسازی ساختمان بیمه ما

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  تحویل موقت پروژه بازسازی ساختمان خیابان ولی عصر (عج) بیمه ما به کارفرما  تحویل داده شد.

قابل ذکر است تا کنون این پروژه  ۹۸ درصد پیشرفت کار داشته و تمامی اقدامات  اعم از استحکام بندی، تخریب های جزئی، دیوارکشی، گچ کاری، سرامیک و کاشی کاری، نصب درب و پنجره و امور مربوط به تاسیسات برقی، مکانیکی، آسانسور صورت گرفته است.
همچنین بحث نمای پروژه  در دست اجرا  و انجام آن حدود یک ماه طول می کشد.

 

 

print