تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی خدمات دولت، الکترونیکی می‌شود

عملکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم و دوازهم حکایت از روند رشد فعالیت‌ها در تمام زمینه‌ها دارد. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان سال ۱۴۰۰ همه خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، در مرکز اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) قرار دارند. از اپراتورهای تلفن همراه گرفته تا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی و ابری ارائه می‌دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری که توسعه نرم‌افزارها را نیز بر عهده دارند در این مرکز هستند.

سهم اقتصادی این هسته مرکزی البته بزرگ نیست و در کشورهای مختلف بین ۲تا۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است و در ایران در سال گذشته رسیده است به ۳.۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵۲درصدی را تجربه کرده است (در برابر با رشد اقتصادی منفی ۴ درصدی سال ۹۷).

در آغاز دولت یازدهم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور، ۲.۶ درصد بود که در پایان سال گذشته به ۶.۵ درصد رسید. پیش‌بینی وزارت ارتباطات این است که تا پایان امسال،  سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص کشور به ۶.۸۷ درصد برسد و یک سال بعد شرایط طوری پیش برود تا بتوان این درصد را به۷.۴۵ درصد افزایش داد.

ضریف نفود تلفن همراه و اینترنت

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور در مسیر توسعه روزافزون قرار دارد. در آغاز دولت یازدهم ضریف نفود روی عدد ۸۳ درصد بود ، در سال ۹۸ این عدد به ۱۳۹درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال ۱۴۶ درصد را رد کند. ۱۴۸ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، عددی است که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ آن را تجربه کنیم.

ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز مانند تلفن همراه به سمت توسعه سیر کرده است. با شروع دولت یازدهم ضریب نفوذ پهن‌باند ۱.۵۳ درصد بوده که پایان سال گذشته این عدد به ۷۶.۵ درصد رسیده است. پیش‌بینی به این سمت می‌رود که تا پایان امسال ضریب نفوذ به عدد ۸۶.۹  برسد و انتهای امسال شاهد ضریب نفوذ ۸۸.۹ درصدی باشیم.

سرعت اتصال به اینترنت

متوسط سرعت دسترسی مشترکین ثابت به شبکه ملی اطلاعات در آغاز دولت یازدهم۰.۲۵۶ مگابیت بر ثانیه (میزان تعیین سرعت اتصال به اینترنت) بودکه در پایان سال گذشته به عدد ۷ رسید. ۱۰ مگابیت برثانیه عددی است که تا پایان امسال پیش‌بینی شده و در سال ۱۴۰۰ نیز باید منتظر عدد ۱۴ باشیم.

متوسط سرعت دسترسی مشترکین سیار به شبکه ملی اطلاعات در شروع دولت یازدهم ۰.۲۱۸ مگابیت بر ثانیه بود و با گذشت ۶ از آغاز دولت این عدد افزایش پیدا کرد و ۶ رسید. تا پایان سال ۹۹ شاهد سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه خواهیم بود و تا پایان ۱۴۰۰ نیز این عدد به ۱۴ مگابیت بر ثانیه می‌رسد.

خانوارهای ایرانی با دسترسی ۸۵ درصدی به اینترنت

۳۷.۸ درصد از خانوارهای ایرانی در آغاز دولت یازدهم به اینترنت دسترسی داشتند. در پایان سال ۹۵ این عدد به ۸۴.۵ درصد رسید. ۸۵ درصد، پیش‌بینی است که برای میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت در پایان امسال در نظر گرفته شده است. سال آینده نیز این عدد به ۸۷ درصد خواهد رسید.

تمام روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل می‌شوند

تعداد روستاهای دارای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات در سال گذشته ۳۲ هزار روستا بود که تا پایان امسال به عدد ۳۹ هزار و ۴۶۵ خواهد رسید. این تعداد روستا شامل تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور شده و توسعه در این حوزه به خط پایان نزدیک می‌شود.

۱۰۰درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی

تعداد سرویس کاربردی سکوی دولت همراه، در آغاز دولت یازدهم عدد صفر بود که در پایان سال گذشته به ۶۵ سرویس رسید. تا پایان امسال سرویس‌ها به ۷۸ سرویس ارتقا پیدا خواهد کرد و در نهایت به عدد ۹۳ خواهد رسید.

میزان ارائه خدمات دولت به صورت الکترونیکی در آغاز دولت یازدهم تنها ۱۰درصد بود که سال گذشته به ۶۵ درصد رسید، تا پایان امسال خدمات دولت به صورت الکترونیک مرز ۸۰ درصد را رد می‌کند و پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که تا پایان سال آینده ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد.

اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات

تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال گذشته ۲۴۱ دستگاه بود که تا پایان امسال به ۲۸۹ دستگاه می‌رسد، هدف بعدی ۳۴۶ دستگاه است.

شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در آغاز دولت رتبه ۱۰۶ را داشت که سال گذشته رتبه به پله ۸۶ صعود کرد. انتهای امسال رتبه ۸۱ در انتظار ایران است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال بعد رتبه ۷۶ جایگاهی باشد که ایران به خود اختصاص می‌دهد.

مجموع تعداد ماهواره‌های بومی توسعه داده شده در آغاز دولت یازدهم ۳ دستگاه بود که در پایان سال گذشته به هشت ماهواره رسید. تا پایان امسال تعداد ماهواره‌ها به ۱۱ افزایش پیدا می‌کند و سال آینده به این تعداد یک عدد اضافه خواهد شد.

تعداد خدمات نوین پستی در دولت یازدهم ۱۰ خدمت بود که سال ۹۸ به ۳۷ خدمت رسید. امسال یک خدمت دیگر اضافه شده است و سال آینده خدمات پستی به۴۰ خدمت افزایش پیدا خواهد کرد.

print