تاکید مدیرعامل بر رعایت تمامی اصول فنی اجرای پروژه

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، دکتر اجاقی مدیرعامل این شرکت از پروژه مجتمع اداری _ تجاری جام خلیج فارس در دو روز متوالی 13 و 14 تیر ماه بازدید نمودند. در این بازدید میدانی تیم کارفرمایی به همراه تیم مشاور در تمامی جبهه ها (مکانیکال، الکتریکال و ابنیه) و تیم پیمانکار مادر و پیمانکاران خرد (فعال در بخش های عمده پروژه) حضور داشتند. همچنین در لوکیشن های مختلف در تمامی طبقات، موانع اجرای هر یک از بخش ها، مهلت زمانی رفع مشکلات و اتمام آن، پروسه اجرایی عملیات های ثانویه و … مطرح گردید.

print