برگزاری وبینار تخصصی آسیب‌شناسی مسئولیت‌های مدنی و انتظامی ارکان شرکت‌های حقوقی

بدین‌وسیله از کلیه مهندسان شهرساز عضو سازمان دعوت می‌گردد در وبینار تخصصی ” آسیب‌شناسی مسئولیت‌های مدنی و انتظامی ارکان شرکت‌های حقوقی” که روز سه‌شنبه مورخ 1401/03/10 ساعت 16 الی 18 به آدرس لینک زیر برگزار می‌شود، حضور به هم رسانید.

print