برگزاری نشست تخصصی ضرورت‌ها و کارکردهای حقوق شهری و قوانین و مقررات شهرسازی

بدین‌وسیله از کلیه مهندسان عضو سازمان دعوت میگردد تا در نشست تخصصی « ضرورت‌ها و کارکردهای حقوق شهری و قوانین و مقررات شهرسازی» که روز چهارشنبه مورخ 16 شهریورماه از ساعت 15 الی 17 به آدرس لینک زیر برگزار می‌گردد، حضور به هم رسانید.

آدرس لینک

 

print