برگزاری دوره HSEدر شرکت ساختمانی

sبه گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، این شرکت بنا دارد جهت ارتقا سلامت کیفی و بهداشتی کار، برای کارمندان خود دوره HSE(دوره بهداشت در محیط کار) برگزار نماید.

دوره بهداشت کار طبق مصوبه وزارت کارجزو آموزش های ضمن خدمت هر مجموعه محسوب می گردد. کارگزینی شرکت  در حال نام نویسی و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد.

print