برگزاری دوره آموزشی “مهارت های رفتاری در محیط کار”

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،  دوره آموزشی “مهارت های رفتاری در محیط کار” با تدریس دکتر رستگار، مشاور مدیرعامل بانک ملت در امور سرمایه انسانی برگزار گردید. از اهداف این دوره که در قالب کارگاه 4 روزه و با حضور تمامی همکاران در محل شرکت ساختمانی بانک ملت از 5 الی 9 شهریورماه 1401 تشکیل شد می توان به :

  • سنجش وضعیت موجود ارتباطات سازمانی
  • تعالی سلامت تعاملات بین فردی و میان گروهی
  • تشویق به خویشتن شناسی، خودباوری و خودسازی
  • افزایش بهره­ وری تیم ­های کاری
  • بهبود و توسعه مهارت هاي انسانی
  • کمک به پیش گیری/ پیش بینی/ کنترل رفتار انسانی
  • اعتلای رفتار سازمانی برای دستیابی خودخواسته به فرهنگ مقتدر سازمانی اشاره کرد.

  

  

 

print